• EDI
  Mr. Nikhilbhai Patel’s Home
 • Bakeri Serenity Proximus
  Nupur patel – Mumbai
 • Knowledge Academy
  Family Mansion – Vora Family
 • Sachivalay – Ghandhinagar
  VVIP guest suite of Gujarat Raj Bhavan, Ghandhinagar
 • Netherlands B.S.O, Ahmedabad
  Astral Corporate House
 • Ambuja Cement,Ahmedabad
  GNFC (Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals)
 • Suramya Abode
  GPCL, Gandhinagar
 • Ulupi’s Salon & Spa
  H. N. Safal Corporate House
 • Handa Family – Poolside House
  Priti and Samir Shah – Apartment
 • Halani Family – Apartment
  AMA Auditorium
 • b Safal Corporate House